All posts by admin

Choroba zawodowa

Choroba zawodowa Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona…

Więcej...
Call Now Button