Badania dla osób indywidualnych

Zdarza się, że orzeczenie wymagane jest przez potencjalnego pracodawcę już na etapie procesu rekrutacyjnego. W takim przypadku badanie wykonujemy na życzenie klienta indywidualnego, bez konieczności przedstawienia skierowania z zakładu pracy.
Oferta medycyny pracy dla osób indywidualnych obejmuje badania:
  • kierowców wszystkich kategorii
  • sanitarno - epidemiologiczne
  • uczniów i studentów
  • osób ubiegających się o pozwolenie na broń

Badania kierowców

Badania lekarskie i psychologiczne przeznaczone dla osób kierujących pojazdami oraz kierowców zawodowych, realizowanych na podstawie ustawy o kierujących pojazdami oraz transporcie drogowym.

Badania sanitarno-epidemiologiczne

Wykonywane w ramach nadzoru epidemiologicznego w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej. Obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Badania uczniów, studentów

Badania dotyczą uczestników studiów doktoranckich, kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie nauki są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Badania kwalifikacji zawodowej

Badania przeznaczone dla osób pragnących zdobyć lub przedłużyć ważność kwalifikacji zawodowej, min. badania do pozwolenia na broń, badania pracowników zabezpieczenia technicznego, ochroniarzy, strażaków.

Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno

  • być dokładne i czytelne
  • zawierać wszystkie niezbędne dane i informacje o stanowisku pracy
  • być opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM) oraz podpisem
  • osoby upoważnionej do wystawienia skierowania
  • pracownik zgłaszając się na badania, powinien mieć ze sobą skierowanie ważne 3 miesiące od daty wystawienia