Zasady udzielania urlopu bezpłatnego

Urlop bezpłatny w przeciwieństwie do innych urlopów płatnych – wypoczynkowych, na żądanie, macierzyńskich, ojcowskich i rodzicielskich, nie zakłada wypłaty wynagrodzenia pracownikowi. Jest więc bezpłatną przerwą w świadczeniu pracy, kiedy to pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. W czasie odbywania urlopu bezpłatnego, stosunek pracy nie jest przerywany. Znajduje się w zawieszeniu.

Urlop udzielany może być:

  •   na wniosek złożony przez pracownika,
  •   w celu wykonywania przez pracownika pracy u innego pracodawcy,
  •   dla pracownika młodocianego, na czas ferii szkolnych.

Urlop bezpłatny przysługuje pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
Wymiar urlopu bezpłatnego jest ustalany w porozumieniu, jakie zawierane jest pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Pracodawca nie może zmusić pracownika do wzięcia urlopu bezpłatnego.

Ważne!
Pracodawca nie musi uwzględnić wniosku pracownika. Nie jest także zobowiązany do uzasadnia odmowy swojej decyzji. W przypadku urlopów bezpłatnych, które trwają dłużej niż 3 miesiące, pracodawca i pracownik mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego odwołania z urlopu. Odwołanie może nastąpić tylko z ważnych powodów. Pracodawca może za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie, udzielić urlopu bezpłatnego, w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy. Pracodawcy zawierają porozumienie, w którym określają czas na jaki pracownik uzyskuje wolne na pracę u innego pracodawcy.

Pamiętaj!
Okres urlopu bezpłatnego udzielanego, na pracę u innego pracodawcy wlicza się do okresu pracy u dotychczasowego pracodawcy. Pracownik, który skorzystał z urlopu bezpłatnego po jego wykorzystaniu ma prawo powrotu do pracy. Pracodawca nie może odmówić przyjęcia do pracy pracownika, który po wykorzystaniu udzielonego mu urlopu wypoczynkowego zgłosił się do pracy. Pracownik, który nie zgłosił się do pracy, a wykorzystał w pełni urlop może zostać przez pracodawcę zwolniony bez wypowiedzenia. Z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.

Czy wiesz, że….
Urlop bezpłatny ma wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego. Za rok kalendarzowy, który w całości objęty jest urlopem bezpłatnym pracownikowi nie przysługuje urlop wypoczynkowy.

Prowadzisz firmę? Skontaktuj się i podpisz z nami umowę w zakresie medycyny pracy:

medycynapracy@jkmed.pl

tel. 518 870 874

Call Now Button