Currently browsing: Blog

Prawo do urlopu wypoczynkowego

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego po każdym przepracowanym miesiącu, w stosunku proporcjonalnym do wymiaru urlopu. Urlop jest prawem pracownika, które…

Więcej...

Zasady udzielania urlopu bezpłatnego

Urlop bezpłatny w przeciwieństwie do innych urlopów płatnych – wypoczynkowych, na żądanie, macierzyńskich, ojcowskich i rodzicielskich, nie zakłada wypłaty wynagrodzenia pracownikowi. Jest więc bezpłatną przerwą w świadczeniu…

Więcej...

Zatrudnianie cudzoziemców

W dobie coraz niższego bezrobocia, wiele firm zaczyna się borykać z coraz większą trudnością w znalezieniu pracownika. To przyczynia się do konieczności poszukiwania pracowników poza granicami kraju.…

Więcej...

Zatrudnienie młodocianych pracowników

Zgodnie z prawem pracy status pracownika przysługuje osobie, która ukończyła 18 lat, czyli jest pełnoletnia i zostanie zatrudniona przez pracodawcę na podstawie umowy o pracę. Jednocześnie przepisy…

Więcej...

Kontrolne badania lekarskie

Każda niezdolność do pracy trwająca dłużej niż 30 dni skutkuje obowiązkiem skierowania pracownika na kontrolne badania lekarskie. Celem tych badań jest ustalenie, czy pracownik odzyskał już zdolność…

Więcej...
Call Now Button