Stopień niepełnosprawności a lekarz medycyny pracy

Stopień niepełnosprawności a lekarz medycyny pracy

Zarówno w przypadku orzekania o stopniu niepełnosprawności, jak i o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku kwestią kluczową jest stan zdrowia osoby, której dotyczyć ma orzeczenie. Mając bowiem na względzie stan zdrowia danej osoby, powiatowy zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności podejmuje decyzję w przedmiocie stopnia niepełnosprawności, a lekarz medycyny pracy orzeka o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Decyzja o przyznaniu stopnia niepełnosprawności nie determinuje treści orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Jednakże może mieć na nią wpływ. Z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności może, ale nie musi bowiem wynikać, istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Osoby niepełnosprawne należą do grupy pracowniczej podlegającej szczególnej ochronie prawnej. Czas pracy pracownika zaliczonego do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Ponadto nie można zatrudniać pracowników ze stopniem niepełnosprawności w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Pracownik niepełnosprawny może jednak wykonywać taką pracę, jeśli lekarz wyrazi na to zgodę.

 

Ważne!

Ograniczeń czasu pracy osób niepełnosprawnych nie stosuje się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu (np. monitoringu czy ochronie mienia) oraz gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę. Natomiast w żadnym wypadku osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Pracownikowi posiadającemu umiarkowany stopień niepełnosprawności i zaświadczenie o możliwości wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, który wykonuje pracę powyżej 7 godzin dziennie, należy się rekompensata w formie czasu wolnego lub dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych za każdą godzinę pracy powyżej 7 godzin.

Czy wiesz, że….

Pracownikowi niepełnosprawnemu przysługuje prawo do zwykłego urlopu wypoczynkowego (20 lub 26 dni) na podstawie Kodeksu pracy oraz dodatkowe 10 dni urlopu z tytułu posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Prawo do dodatkowego urlopu przysługuje wyłącznie osobom niepełnosprawnym, które legitymują się znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Oznacza to, że osoby niepełnosprawne zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie mają prawa do dodatkowego urlopu.

 

Masz dodatkowe pytania?

Napisz do nas:

medycynapracy@jkmed.pl

 

Call Now Button