All posts tagged: Medycyna Pracy

Kontrolne badania lekarskie

Każda niezdolność do pracy trwająca dłużej niż 30 dni skutkuje obowiązkiem skierowania pracownika na kontrolne badania lekarskie. Celem tych badań jest ustalenie, czy pracownik odzyskał już zdolność…

Więcej...

Choroba zawodowa

Choroba zawodowa Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona…

Więcej...
Call Now Button